คนแรก! จีนออกวีซ่าให้คนไทยที่มีความสามารถแล้ว

คนแรก! จีนออกวีซ่าให้คนไทยที่มีความสามารถแล้ว

จากที่ผมเคยรายงานข่าวไปก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลของจีนพยายามเลือกคนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานแลกกับวีซ่าที่อยู่ในประเทศได้นาน โดยจะคัดเลือกคนที่มีความสามารถระดับหัวทิเพื่อมาพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยจีนได้วางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไว้หลายด้านแต่ยังขาดบุคลากรหัวกะทิอยู่
โดยมีรายงานล่าสุดจากไชน่าเรดิโออินเตอร์เนชั่นแนลว่า สำนักผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ มณฑลยูนนาน ได้มอบวีซ่าสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ได้วีซ่าแบบนี้ และมณฑลยูนานก็จะเป็นมณฑลที่สองที่ให้วีซ่าประเภทนี้แก่ชาวต่างชาติที่มีความสามารถ คนไทยคนแรกที่ได้วีซ่านั้นคือ ศาสตราจารย์ ดร. เมธา วรรณพัฒน์ ท่านคือผู้เชี่ยวชาญคนไทยที่ทำงานอยู่ที่ยูนนาน
โดยวีซ่าประเภทนี้มีอายุอยู่ได้ประมาณ 5 ถึง 10 ปี เลยทีเดียว และสามารถเข้าออกประเทศได้จำนวนหลายครั้ง ครึงนึงก็อยู่ได้ปประมาณ 180 วัน และคนที่มีคู่สมรสและบุตรก็สามารถยื่นและขอวีซ่าและได้รับระยะเวลาที่เท่าๆกัน
No Comments

Post A Comment