ล้มแล้วสำเร็จอย่างรวดเร็วอย่างไร ในแบบ Tony Robbins

ล้มแล้วสำเร็จอย่างรวดเร็วอย่างไร ในแบบ Tony Robbins

ความสำเร็จมาจากจิตวิทยา 80% ทักษะ 20%
Tony Robbins ได้กล่าวไว้ในงานสัมมนานึง ซึ่งเค้าเป็นนักพูดชื่อดังและไลฟ์โค้ชผู้โด่งดัง เขากล่าวไว้ประโยคนึงว่า “ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นผู้ประกอบการได้ ส่วนใหญ่ล้มเหลวทั้งนั้น” เศร้าเลย

หัวใจหลักของการทำธุรกิจคือ ความคิดที่อยู่ในสมองของคนทำธุรกิจ ทำไมเราต้องทำธุรกิจ ก็เพราะว่าต้องการให้ธุรกิจนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ขายดีขึ้น ไม่ว่าจะธุรกิจอะไร มันคือการขายทั้งสิ้น Tony Robbins บอกว่าอย่าลงมือทำธุรกิจในทุกส่วนด้วยตัวเองทุกอย่าง ต้องปั้นและสร้างคนจากความคิดจากเจ้าของนั่นแหละว่าต้องการอยากให้ธุรกิจเป็นอย่างไร

Tony Robbins พบว่า ความสำเร็จในธุรกิจคือ 80% และอีก 20% คือทักษะ ความกลัวและความเครียดเป็นปัจจัยใหญ่ที่สำคัญในการทำธุรกิจ การทำธุรกิจคุณจะต้องพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมา ขอให้มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาด้วยความคิด สติปัญญาและความสร้างสรรค์

อย่าตกหลุมรักผลิตภัณฑ์ แต่จงหันมารักลูกค้า

Tony บอกว่าหัวใจนั้นให้รักลูกค้าเข้าไว้ มันจะทำให้คุณไม่เห็นแก่ตัว และจะมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ลูกค้าเสมอ ถ้าคุณส่งผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างลงสู่ตลาด อย่าไปรักสินค้ามันมากเกินไป ให้รักคนที่ซื้อสินค้าของคุณดีกว่า เพราะถ้าคุณใส่ใจลูกค้า คุณก็พัฒนาสินค้าได้ง่ายและเข้าใจลูกค้าของคุณได้จริงๆ สมดุลต่อมาคือการคิดค้นสินค้าใหม่ๆ เพื่อตลาดในอนาคต

No Comments

Post A Comment