หลักการเบื้องต้นสำหรับการบริหารเวลา

หลักการเบื้องต้นสำหรับการบริหารเวลา

เวลาเป็นสิ่งที่เมื่อผ่านไปแล้วไม่สามารถหวนกลับมาได้ เราเลยต้องให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมาก ในการทำงานก็เช่นกัน ใน 1 วัน เราต้องบริหารเวลาของเรานั้นให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เราเลยจะมาพูดถึงหลักการเบื้องต้นสำหรับการบริหารเวลา เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันดีกว่าค่ะ

  1. การเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เรามาเริ่มเช้าวันใหม่ที่สดใสไปพร้อมๆกัน
  2. เรียงลำดับความสำคัญ ว่าอะไรควรทำก่อนหลังเพื่อไม่ให้เราไม่เสียเวลาอันมีค่าไป และต้องมีความกล้าในการปฏิเสธ เพื่อที่จะทำงานที่สำคัญกว่าก่อน
  3. ตั้งเป้าหมาย กำหนดเป้าหมายเพื่อกำกับทิศทางในการทำงานของเรา ให้บรรลุเป้าหมายการทำงานในแต่ละวัน
  4. กำหนดเวลาในการทำงานต่างๆ เราควรกำหนดเวลาในการทำงานแต่ละอย่างในแต่ละวันไว้ เพื่อให้เราไม่ทำงานเรื่อยเปื่อยจนกระทบกับงานชิ้นต่อๆไป
  5. วางแผนประจำวันโดยอาจจะทำออกมาให้รูปแบบการลิสต์รายการในแต่ละวัน เพื่อให้เราไม่ลืมว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวัน
  6. ทำงานให้สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน อย่าทำงานนู้นทีงานนี้ที เพราะอาจจะทำให้งานเราไม่เสร็จเลยสักงานก็เป็นได้
  7. ตรวจสอบสิ่งที่ทำ ว่ามีความสำคัญมากน้อยเพียงใด หรือเป็นแค่ความเคยชินที่เราทำอยู่บ่อยๆ ลองตรวจสอบดูเพื่อบางขั้นตอนสามารถตัดออกไปได้ จะทำให้เรามีเวลาในการทำงานมากขึ้น

ได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นกันไปแล้ว ลงนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการทำงานของแต่ละท่านกันนะคะ

 

ที่มา  : เอกสารความรู้ สดร. ลำดับที่ 17/ปีงบประมาณ 2553 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาไทย

No Comments

Post A Comment