10 ความเก๋า ที่จำเป็นในการทำงานยุคดิจิทัล (ปี 2020)

10 ความเก๋า ที่จำเป็นในการทำงานยุคดิจิทัล (ปี 2020)

เป็นความสามารถในการสื่อสาร แก้ปัญหา และร่วมมือกับผู้อื่น ทั้งหมดนี้นอกจากเรียนรู้ได้แล้ว ยังต้องพึ่งพาประสบการณ์ด้วยครับ ผมจะมาบอกว่าทักษะที่จำเป็นอย่างมากในการทำงานยุคนี้นั้นมีอะไรบ้าง World Economic Forum สรุป 10 ทักษะที่จำเป็นในปี 2020 ที่ใกล้มาถึง มีดังนี้

  1. การร่วมมือกับผู้อื่น (Coordinating with Others)
  2. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
  3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
  4. การต่อรอง (Negotiation)
  5. การบริหารบุคคล (People Management)
  6. การลงความเห็นและการตัดสินใจ (Judgement and Decision Making)
  7. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
  8. การใส่ใจความต้องการของลูกค้า (Service Orientation)
  9. ความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexibility)
  10. การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)

World Economic Forum ยังได้บอกอีกว่าทักษะเหล่านี้คือความจริงที่โลกยังต้องการอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ระดับประเทศที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายประเทศ นักวิจัย นักธุรกิจ ผู้พัฒนาเทคโนโลยี รวมไปถึงพ่อแม่และผู้ปกครองพื้นฐานครอบครัวที่จะต้องมีเช่นกัน เพราะไม่งั้นคุณจะรับมือโลกแห่งความจริงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ได้

No Comments

Post A Comment