ซุปเปอร์เอื่อย

ซุปเปอร์เอื่อย

DCS18

DCS18: ซุปเปอร์เอื่อย

1. นางสาวอรัญญา นิดงาม
2. นางสาวรัฐวดี รัศมิทัต
3. นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย


คอนเซ็ปต์ของผลงาน

ต้องการสื่อให้เห็นถึงการเดินทางไปยังบริษัท โดยย้อนหลังไปให้เห็นวิธีการเดินทาง และแสดงให้เห็นถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และบรรยากาศภายใน ที่มีความทันสมัย และประโยชน์ใช้สอยจากห้องต่างๆ รวมทั้งบรรยากาศโดยรวม ผ่านชีวิตนักศึกษาที่สามารถมาทำรายงานหรือประชุมต่างๆ ได้อย่างเป็นส่วนตัว

[mashshare]