Astute Gang

Astute Gang

Untitled-2

DCS05: Astute Gang

1. นางสาวนันทนัช แย้มคง
2. นางสาวธัญลักษณ์ งามชัยพิสิฐ
3. นางสาวศุภรดา ภัทรสุวรรณ


คอนเซ็ปต์ของผลงาน

คนเรามีเป้าหมายในชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง ซึ่งก่อนที่จะผลสร้างผลงานนี้ พวกเราต้องการจะสร้างผลงานให้กับตนเอง และพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ให้ดีขึ้น พบกับความท้าทาย แปลกใหม่ในการทำงาน ก้าวข้ามความกลัวแล้วเผชิญหน้ากับอุปสรรค เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับตนเองและเป็นการหารายได้ด้วยความสามารถของตนเองอย่างสุดความสามารถจึงก่อให้เกิดเป็นผลงานนำเสนอ Co-working space ของ
DCUBIC SPACE

[mashshare]