Camo bear

Camo bear

Interview

DCS23

DCS23: Camo bear

1. สโรชา จารุรัตน์
2. นิศากร กลิ่นลำดวน
3.นายณัฐกลม แก้วบุญ


คอนเซ็ปต์ของผลงาน

3 วิธีจีบหนุ่มเนิร์ด

เกิดจากสมาชิกในทีมที่เป็นผู้เขียนบท เป็นคนที่ไม่กล้าที่จะมีความรัก ไม่กล้าแม้แต่จะจีบคนที่ตัวเองชอบ ทำให้เวลามีความรักทีไร อกหักดังเปร๊าะ!ทุกที จึงศึกษาหาข้อมูลว่า เวลาคนเราจะจีบใคร เขาทำกันอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางให้คนอื่นที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ได้กล้าที่จะทำตามหัวใจของตนเองเพราะความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มีความกล้า.

[mashshare]