O P E N !! dCubic Coffee & Tea

O P E N !! dCubic Coffee & Tea

dCubic

Coffee & Tea

 

at P S Tower 33 floor

 

O P E N

 

New Coffee & Tea Shop at Asoke

ร้านกาแฟเปิดใหม่ใจกลางอโศก ที่อาคารพี เอส พาวเวอร์ ชั้นที่ 33

สามารถสั่งได้เลย!! อาคารส่งฟรีภายใน เอส ทาวเวอร์ แก้วเดียวก็ส่งจ้า..

                    

       

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment