dCubic Space Video Contest Season 1st

dCubic Space Video Contest Season 1st

ประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ dCubic Space Video Contest Season 1st
dCubic Space ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่อายุไม่เกิน28ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้าง คลิปวีดีโอสร้างสรรค์
dCubic Space Video Contest season 1st
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม กว่า 50,000 บาท

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนนักเรียนนิสิตและนักศึกษาที่มีพรสวรรค์ทักษะความรู้ความสามารถด้านการถ่ายทำคลิปวีดีโอหรือ
การตัดต่อคลิปวีดีโอได้แสดงฝีมือและศักยภาพของตนผ่านงานคลิปวีดีโอ

2.สนับสนุนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปใช้ความสามารถของตนเองกล้าแสดงออกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการให้
เยาวชนได้แสดงออกอย่างเหมาะสมและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนอื่นๆ

3.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของบริษัทฯให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและทั่วถึงและถ่ายทอดลักษณ์อัตลักษณ์ของ
Co-working space หรือพื้นที่ส่วนรวมในการทำงานเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
เผยแพร่ต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

นิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป ที่อายุไม่เกิน 28 ปี
ไม่จำกัด เพศ
ทีมละไม่เกิน 3 คน


เงื่อนไขการประกวด                                                                                                                                                 

1. สถานที่ถ่ายทำ บริษัท ดีคิวบิค สเปซ จำกัด ไม่จำกัดหัวข้อและรูปแบบในการถ่ายทำ แต่ประเภทคลิปวีดีโอควรเหมาะสมกับผู้ชมทั่วไป
และต้องมีเครื่องปริ้นท์สามมิติ จาก XYZ 3D Printing อยู่ในคลิปวีดีโอส่วนหนึ่ง
2. แต่ละทีมสามารถเริ่มถ่ายทำได้  หลังจากที่ทีมงานได้รับ ใบสมัครและได้รับการตอบกลับจากทีมงาน  แต่ละทีมจะสามารถเข้าสถานที่
เพื่อถ่ายทำได้ 5 ครั้งต่อทีมครั้งละไม่เกิน 5 ชั่วโมงโดยผู้สมัครสามารถนัดหมายล่วงหน้ากับทีมงานได้  และหากต้องการถ่ายทำเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งทีมงานให้ทราบล่วงหน้า  ทางทีมงานจะดำเนินการนัดหมายจัดตารางให้ผู้สมัครตามความเหมาะสม
3. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมประกวดจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด  โดยสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เมื่อกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยกรุณาส่งมายัง d.cubic.space@gmail.com
เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครพร้อมเซ็นต์สำเนา  หากเป็นนักศึกษากรุณาแนบบัตรประจำตัวนักศึกษา
พร้อมเซ็นต์สำเนามาด้วย  สามารถนำมายื่นได้ในวันที่เริ่มถ่ายทำวันแรก
4. คลิปวีดีโอผลงานไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ  แต่จะต้องมีองค์ประกอบได้แก่ Title Intro และ End Credit
ครบถ้วนสมบูรณ์  โดยจะต้องมีชื่อและโลโก้ของดีคิวบิคสเปซในท้ายเครดิต  
5. ผลงานสามารถส่งในนามบุคคลหรือเป็นทีม  ทีมละไม่เกิน 3 คนความยาวคลิปไม่เกิน 3 นาที  และคลิปวีดีโอจะต้องบันทึกผลงาน
ในรูปแบบ Data file เป็นประเภท MPEG4 หรือ MP4 หรือ MOV โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720P พร้อมพิมพ์แรงบันดาลใจ
ในการสร้างผลงานหรือคอนเซ็ปต์ของผลงานในไฟล์ PDF อย่างถูกต้องพร้อมทั้งระบุหมายเลขผู้สมัคร  โดยระบุชื่อหัวข้ออีเมลล์ว่า
“ส่งไฟล์คลิปวีดีโอจากผู้เข้าประกวดหมายเลข…….” มาที่อีเมล์ d.cubic.space@gmail.com
6. ผลงานคลิปวีดีโอต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่นเสียดสีและ
ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม


หลักเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน

1. จำนวนการ Share (แบ่งปัน) และ Like (ชอบ) ผ่าน Social Media 30 คะแนน
2. จำนวนผู้ชม View (ครั้ง) ผ่าน Social Media 30 คะแนน
3. เนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษาและดนตรี 20 คะแนน
4. คุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงาม ของผลงาน 20 คะแนน

รางวัลและเกียรติบัตร

• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 25,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
• รางวัลยอดไลค์มากที่สุดอันดับ 1 Gift voucher Shared desk จำนวน 90 ใบ พร้อมใบ ประกาศนียบัตร
• รางวัลยอดไลค์มากที่สุดอันดับ 2 Gift voucher Shared desk จำนวน 60 ใบ พร้อมใบ ประกาศนียบัตร
• รางวัลยอดไลค์มากที่สุดอันดับ 3 Gift voucher Shared desk จำนวน 30 ใบ พร้อมใบ ประกาศนียบัตร
• รางวัลพิเศษจาก XYZ Printing เครื่องพิมพ์สามมิติ 3D Printer จำนวน 1 รางวัล

•รางวัลพิเศษจาก XYZ Printing ปากกาสร้างงานสามมิติ 3D Pen จำนวน 3 รางวัล

• ผู้ส่งผลงานวีดีโอเข้าร่วมประกวดในโครงการ dCubic Space Video Contest Season 1st ทุกผลงานจะได้รับ ของที่ระลึกจาก dCubic Space

กำหนดระยะเวลา

1.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันนี้ – วันที่ 20 ธันวาคม 2560
2.ปิดรับผลงานวันที่ 31 มกราคม 2561
3.ประกาศผลงานของผู้เข้ารอบ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 7 มีนาคม 2561
4. ประกาศผล วันที่ 15 มีนาคม 2561
5.พิธีมอบรางวัลภายในเดือนมีนาคม 2561

 

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ดาวน์โหลดใบสมัคร 

 


สำหรับนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วกรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม

dCubic Space
Tel: 02-064-5910
Mobile: 095-895-2413
Email: d.cubic.space@gmail.com
Line: @olc2807g
Facebook: www.facebook.com/dcubicspace

No Comments

Post A Comment